Overmatig zweten leidt tot aftrek specifieke zorgkosten

Alles over de MiraDry behandeling.

Moderators: Thijs, Erje

Plaats reactie
Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2509
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 22:45
Contacteer:

Overmatig zweten leidt tot aftrek specifieke zorgkosten

Bericht door Thijs »

Overmatig zweten leidt tot aftrek specifieke zorgkosten
16 juli 2021

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep onder andere dat X specifieke zorgkosten voor een dermatologische behandeling in aftrek mag brengen, maar kosten van een chiropractor niet.
De inspecteur legt de aanslagen IB/PVV voor de jaren 2015 en 2016 op aan X. X gaat tegen beide aanslagen in beroep. Het beroep tegen de aanslag over 2015 wordt gegrond verklaard, het beroep tegen de aanslag over 2016 niet-ontvankelijk. X gaat in hoger beroep. In hoger beroep is in geschil of terecht griffierecht is geheven van zowel belanghebbende als van haar echtgenoot, bij de aanslag IB/PVV 2015 terecht een deel specifieke zorgkosten is afgewezen, voor de aanslag IB/PVV 2016 terecht een deel specifieke zorgkosten is afgewezen en of de schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn juist is vastgesteld.

Hof 's-Hertogenbosch is allereerst van oordeel dat er terecht afzonderlijk griffierecht is geheven, nu de beroepschriften afzonderlijk zijn ingediend en niet zijn gericht tot hetzelfde besluit. Voorts acht het hof aannemelijk dat de aandoening van de echtgenoot een ziekte is in de zin van art. 6.17 lid 1 Wet IB 2001, aangezien het overmatig zweten een beperking en belemmering teweeg kan brengen in het dagelijks/normale functioneren. De inspecteur heeft hier de aftrek ten onrechte niet toegelaten. De overige kosten van de chiropractor zijn terecht niet afgetrokken. De aftrek voor leefvervoer is deels wel toegelaten. Het beroep tegen de aanslag van 2016 is terecht niet-ontvankelijk verklaard, nu hier de bezwaartermijn overschreden is en er derhalve een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan. Hier dient bezwaar tegen gemaakt te worden alvorens in beroep te gaan. Tot slot is het hof van oordeel dat de rechtbank de schadevergoeding juist heeft vastgesteld voor de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de bezwaarfase.

Het hoger beroep is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch 24-06-2021, nr. 20/00394 en 20/00395

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 19 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Bron: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn ... orgkosten/

Let op het gaat hier dus om de kosten van de miraDry behandeling die je dus WEL kan aftrekken van de belasting!
Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2509
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 22:45
Contacteer:

Re: Overmatig zweten leidt tot aftrek specifieke zorgkosten

Bericht door Thijs »

De uitspraak staat hier:

https://www.navigator.nl/document/id39b ... 1649586397

Belangrijk stuk van de uitspraak:
4.10.
Tussen partijen is in geschil of de behandeling door de dermatoloog in verband met de aandoening hyperdrosis acillaris (overmatig zweten) een ziekte is.
4.11.
Belanghebbende stelt dat de echtgenoot is verwezen door de huisarts naar de dermatoloog. De ingreep verricht door de dermatoloog was medisch noodzakelijk en niet slechts cosmetisch of esthetisch. De behandeling is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en heeft een Europees CE-keurmerk. De behandeling heeft plaatsgevonden in een erkend ziekenhuis en de echtgenoot is door een bevoegd en BIG-geregistreerde arts behandeld.
Belanghebbende heeft als bijlage van het hoger beroepschrift een overzicht van de huisartsenpraktijk bijgevoegd waaruit volgt dat de huisarts de echtgenoot naar de dermatoloog heeft verwezen. Voorts heeft belanghebbende een bijlage overgelegd van het Maxima MC met betrekking tot de “Permanente oplossing voor overmatig okselzweten - Dermatologie”. Daarbij wijst belanghebbende erop dat hierin is opgenomen dat “Mogelijk kunnen patiënten de kosten wel als aftrekpost in hun belastingopgave gebruiken”.
4.12.
De inspecteur stelt dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de behandeling van de echtgenoot, de MiraDry-behandeling, is ondergaan wegens ziekte of invaliditeit. Een aandoening is niet hetzelfde als een ziekte en de MiraDry-behandeling is een methode om van overmatig zweten af te komen. Daaruit volgt volgens de inspecteur dat de aandoening hyperhidrosis acillaris op zichzelf geen ziekte is, waardoor de uitgaven niet in aanmerking komen voor aftrek van specifieke zorgkosten. Ter zitting heeft de inspecteur toegevoegd dat indien er sprake zou zijn van een verwijzing door de huisarts de ziektekostenverzekeraar de behandeling zou vergoeden. De echtgenoot heeft echter een beperkte verwijzing van de huisarts. Voor het eerste gesprek bij de dermatoloog is wel sprake van een verwijzing, maar vervolgens is een tweede verwijzing nodig van de huisarts en deze ontbreekt, waardoor de ziektekostenverzekeraar de behandeling niet heeft vergoed. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er geen medische noodzaak was voor de behandeling.
4.13.
Het hof oordeelt als volgt. De wetgever heeft slechts de kosten die direct samenhangen met ziekte of invaliditeit aftrekbaar willen stellen. In de wet wordt ‘ziekte’ niet nader gedefinieerd. Een taalkundige betekenis van ‘ziekte’ kan worden omschreven als ‘een tijdelijke lichamelijke of psychische aandoening die een organisme belemmert in het normale functioneren’. Belanghebbende heeft een kopie van het medisch dossier van de [huidkliniek] overgelegd waarin staat beschreven dat de echtgenoot meerdere shirts wisselt op één dag vanwege het overmatig zweten. Het hof acht aannemelijk dat de aandoening van de echtgenoot een ziekte is in de zin van artikel 6.17, lid 1, Wet IB 2001, aangezien het overmatig zweten dat bij de echtgenoot is vastgesteld, een beperking en belemmering teweeg kan brengen in het dagelijks/normale functioneren. Tevens volgt uit de verwijzing van de huisarts, zie 2.7, de medische noodzaak van de behandeling. Het hof is van oordeel dat de inspecteur het bedrag van € 1.500 ten onrechte niet in aftrek heeft toegelaten.
Plaats reactie
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht